Hur fungerar det egentligen när du ska ta ut lön i ditt företag och hur ska det rapporteras? Det är stor skillnad på om du har aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. Här förklarar Driftigs skribent inom ekonomi, Annika Eklöf skillnaderna när det kommer till uttag och lön i de olika bolagsformerna.

Kallas det för uttag eller lön? Måste du verkligen rapportera till Skatteverket direkt? Så här förklarar Annika Eklöf hur det ligger till:

Aktiebolag

När de anställda gör ett uttag ur ett aktiebolag kallar man detta uttag för lön. Företaget rapporterar detta till skatteverket nästkommande månad i en arbetsgivardeklaration. Företaget betalar samtidigt in löneskatt samt sociala avgifter.

Det är viktigt att man rapporterar in i tid, annars tillför skatteverket en straffavgift på 500 kr. Denna kostnad är en icke avdragsgill kostnad för företaget. Om däremot någon anställd som är aktieägare tar ut pengar ur företaget utan att rapportera och betala skatt till Skatteverket kallas detta uttag för ett förbjudet lån. Detta lån måste aktieägaren betala tillbaka till företaget månaden efter eller rapportera detta uttag som lön.

Enskild firma (kallas även enskild näringsidkare)

I en enskild firma tar ägaren ingen lön under året utan gör uttag och insättningar och därför rapporterar han/hon inte det till skatteverket varje månad. Det är istället i inkomstdeklarationen som lämnas in en gång om året som ägaren rapporterar hur mycket lön det slutligen blev. Ägaren ansvarar för att det finns pengar kvar till att betala sin skatt och det är ägaren privat som blir beskattad.

Intäkter – kostnader = resultat
Resultat – egenavgifter = ägarens bruttolön

En enkel regel är att spara undan hälften av det som kommer in från kunderna.

Handelsbolag

På samma sätt som i en enskild firma gör ägarna uttag och insättningar och bruttolönen räknas fram när året är slut och det görs i inkomstdeklarationen och i den tar ägaren upp sin del av vinsten. Varje ägare ansvarar för att det finns pengar kvar till att betala sin skatt och det är ägaren privat som blir beskattad.

Intäkter-kostnader=resultat
Ägarens del av resultatet-egenavgifter= ägarens bruttolön

Även här är en enkel regel att spara undan hälften av det som kommer in från kunderna