Har du koll på skillnaden mellan aktiebolag och handelsbolag? Det är inte lätt att välja rätt företagsform när man ska starta eget. Därför berättar här Annika Eklöf, Driftigs skribent inom ekonomi, om vad skillnaderna är mellan de tre vanligaste företagsformerna; aktiebolag, handelsbolag och enskild firma.

Att driva företag är inte alltid en dans på rosor. Som företagare ska man bland annat kunna marknadsföra sitt företag, förstå sig på ekonomi, ta hand om sina anställda och vara en bra ledare, men framför allt så måste man kunna det företaget säljer. Utöver det måste man även veta vilken företagsform man ska välja för sitt företag. Här får du en beskrivning på de tre vanligaste företagsformerna:

Aktiebolag

I ett aktiebolag har ägarna aktier. I ett privatbolag måste aktiekapitalet minst vara 25 000 kr. Bolaget är en juridisk person, som innebär att bolaget kan ingå avtal.

I och med att revisorsplikten är avskaffad är företaget då ansvariga för att göra sin egen årsredovisning och skicka den i rätt tid till bolagsverket. Självklart finns det krav för att inte ha revisor. Företaget måste uppfylla minst två av dessa tre krav:

– Bolaget ska ha högst tre anställda
– Omsättningen, alltså den totala försäljningen, ska ligga under tre miljoner
– Balansomslutningen, alltså tillgångarna, ska ligga under 1,5 miljoner.

Om ägarna är anställda i sitt aktiebolag betalar man ut lön och rapporterar och betalar sociala avgifter till skatteverket månaden efter. Annars kan uttaget bli ett förbjudet lån.

Handelsbolag

Handelsbolaget ägs av två eller fler personer. Alla ägarna är solidariskt ansvariga för företagets intäkter samt kostnader. Om bolaget går med förlust blir det ägarna som måste betala dess skulder. Fordringsägaren har rätt att gå till vem som helst av ägarna för att få en fordran betald.

Ägarna rapporerar sin del av resultatet i sin privata inkomstdeklaration. Det innebär att ägaren själv måste betala in sina skatter och egenavgifter till skatteverket.

Företaget har ett eget skattekonto hos skatteverket, där momsen, skatter och avgifter för anställda betalas. Ett handelsbolag är en juridisk person och kan därför ingå avtal. Inget startkapital krävs.

Enskild firma (kallas även enskild näringsidkare)

Den enskilda firman har en ägare som är personligt ansvarig för företagets alla intäkter och kostnader, så om företaget går med förlust blir det ägaren som måste gå in och betala dessa med privata medel.

Ägaren deklarerar resultatet i sin privata inkomstdeklaration vilket gör att skatter och egenavgifter betalas av ägaren privat.

Den enskilda firman är inte en juridisk person utan alla avtal görs med ägaren. Inget startkapital krävs.