Annika Eklöf vald till ambassadör för kvinnors företagande
2008-04-08

Annika Eklöf på Minocta Ekonomi har blivit utsedd av regeringen till att vara ambassadör för kvinnligt företagande. Regeringen har med hjälp av Verket för näringslivsutveckling, Nutek utsett 880 ambassadörer i hela Sverige. De har utsetts för att inspirera kvinnor och tjejer så att de ser företagande som ett möjligt val och för att öka kunskaperna om vad företagande innebär. Annika är mycket stolt till utnämningen och hoppas på att bli en förebild för kvinnor att våga starta eget företag. Uppdraget sträcker sig fram till och med 2009.

Läs Näringsdepartementets pressmeddelande »

Läs mer om uppdraget »

Senast uppdaterad ( 2008-04-08 )