Ekonomitjänster

En fungerande ekonomifunktion på företaget skapar trygghet.
Vetskapen om att siffrorna speglar verkligheten ger arbetsro,
att kunna fokusera på kärnverksamheten, att ta hand om sina kunder och skapa lönsamhet.

Att låta Minocta Ekonomi utföra era ekonomitjänster är en god förutsättning för att skapa denna sorts trygghet.

 • Löpande redovisning
 • Reskontrahantering
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Deklaration
 • Bolagsbildning och byte av bolagsform
 • Analys- och utredningsarbete
 • Rådgivning
 • Budget
 • Fastpris avtal
 • Lön


 • Minocta Ekonomi erbjuder även skräddarsyda kurser för icke ekonomer
 
   
 
Senast uppdaterad ( 2012-03-12 )